Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Suchy Dwór, Rewa

Zabytki gminy Kosakowo

Wrzesień 15, 2012 : Galeria, Gmina

Zabytki gminy Kosakowo   Na terenie gminy Kosakowo znajduje się wiele obiektów, które ze względu na przypisane im walory historyczno-kulturowe podlegają szczególnej ochronie.  Wojewódzka Ewidencja Zabytków (jeden z rejestrów) zawiera 24 takie pozycje z terenu gminy Kosakowo. Niektóre z wymienionych obiektów wchodzą w skład większych zespołów zabytkowych. Postanowiliśmy przyjrzeć się im wszystkim z bliska, utrwalając na fotografiach aktualny stan. Znaleźliśmy wśród nich perełki, takie jak dwór i odrestaurowana aleja lipowa przy ulicy Lipowej w Mostach, budynek mieszkalny w Kosakowie przy ulicy Żeromskiego 75, czy też odrestaurowany budynek mieszkalny w Dębogórzu przy ulicy Pomorskiej 8. Są jednak również obiekty, które popadły w ruinę i wymagają pilnych remontów ratujących je przed całkowitym zniszczeniem.

   Umieszczenie obiektu na liście zabytków wymusza zwykle na jego właścicielu respektowanie licznych ograniczeń nakładanych przez urzędników (w tym konserwatora zabytków). Stwarza to utrudnienia natury organizacyjnej i znacznie zwiększa  koszty remontów ponoszone przez właścicieli. Już choćby z tego tytułu powinna przysługiwać im szersza pomoc instytucji (Urzędu Gminy, Konserwatora Zabytków) w pozyskiwaniu środków na remonty. W uchwałach dotyczących odnowy miejscowości, Rada Gminy deklaruje zwykle chęć „Informowania mieszkańców właścicieli zabytków o możliwościach dofinansowania remontów”, ale pomoc powinna iść znacznie dalej. Może polegać również na sporządzaniu wniosków w imieniu właścicieli, uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów, itd.

   Przypominamy o tym z nadzieją, że dzięki współpracy Gminy i właścicieli niszczejących obiektów, odzyskają one kiedyś swój blask i będą cieszyły oko mieszkańców i turystów.

   Obiekty zabytkowe uwieczniliśmy na fotografiach w dniu 15 września 2012 r. i staraliśmy się pokazać je z możliwie najlepszej strony.

Lista prezentowanych obiektów:

Lp Miejscowość ulica nr Obiekt  
1 Dębogórze Okopowa 2 budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
2 Dębogórze Owocowa kapliczka kapliczka
3 Dębogórze Pomorska 8 budynek mieszkalny budynek mieszkalny
4. Dębogórze Pomorska 12 budynek mieszkalny budynek mieszkalny
5 Dębogórze Pomorska 26 budynek mieszkalny budynek mieszkalny
6 Dębogórze Pomorska 30 szkoła szkoła
7 Dębogórze Pomorska kapliczka kapliczka
8 Kosakowo Żeromskiego 75 budynek mieszkalny budynek mieszkalny
9 Mechelinki Szkolna 34 budynek mieszkalny budynek mieszkalny
10 Mechelinki Nadmorska 2 budynek mieszkalny budynek mieszkalny
11 Mosty Lipowa dwór dwór
12 Mosty Lipowa relikty parku z aleją lipową park
13 Mosty Gdyńska 13 szkoła szkoła
14 Rewa Koralowa 4 budynek mieszkalny budynek mieszkalny
15 Rewa Koralowa 6 budynek mieszkalny budynek mieszkalny
16 Rewa Koralowa kapliczka kapliczka
17 Rewa Morska 6 budynek mieszkalny budynek mieszkalny
18 Rewa Morska 12 budynek mieszkalny budynek mieszkalny
19 Rewa Morska 14 budynek mieszkalny budynek mieszkalny
20 Rewa Morska 52 budynek mieszkalny budynek mieszkalny
21,22 Rewa Morska 61 budynek mieszkalny i gospodarczy budynek mieszkalny
23 Rewa Morska 65 budynek mieszkalny budynek mieszkalny
24 Rewa Sztormowa 6 budynek mieszkalny budynek mieszkalny

Polecamy uwadze:

Dodaj do:

Waszym Zdaniem

Wpisz wynik działania: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.