Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Suchy Dwór, Rewa

Tracone bogactwa przyrodnicze gminy Kosakowo

Marzec 2, 2012 : Aktualności, Gmina

rewa_rezerwat Znajdujące się na terenie gminy Kosakowo i w jej sąsiedztwie rezerwaty przyrody:  „Mechelińskie Łąki” ,  „Rezerwat Czapli Siwej” oraz „Beka„,  można niewątpliwie uznać za nasze wspólne dziedzictwo, którym  możemy cieszyć się na co dzień i szczycić przed gośćmi. Jednak  rozwój Gminy i zaplecza turystycznego, postępująca urbanizacja oraz związana z tym penetracja chronionych obszarów przez ludzi i domowe zwierzaki, a przede wszystkim wyraźne zaniedbania władz – prowadzą do szybkiego niszczenia naszego wspólnego bogactwa.  Wydaje się, że rezerwaty chronione  są jedynie na papierze, zaś rzeczywistość nie wygląda już tak zachęcająco: nietrwałe  tablice informacyjne  lub ich zupełny brak, zniszczone dojścia, nie wyznaczone jasno ścieżki spacerowe.  Widać to na naszych zdjęciach.

beka Ochrona środowiska jest jednym z zadań własnych zapisanych w Statucie Gminy. Uratowanie posiadanych bogactw przyrodniczych wymaga natychmiastowej interwencji w postaci  inwestycji, które zapewnią ich rzeczywistą ochronę. Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że władze Gminy zaczną lepiej realizować to zadanie: z jednej strony zapewnią właściwą ochronę unikalnej przyrody,  z drugiej zaś – zadbają o nadanie chronionym obszarom walorów turystycznych.

Taki efekt można uzyskać poprzez systematyczną kontrolę  chronionych obszarów (mamy Straż Gminną), a  jednocześnie wyznaczając i budując wygodne ścieżki i osłonięte punkty do nieinwazyjnej i dyskretnej obserwacji chronionych terenów.

Dzięki uprzejmości pana Dariusza Adamkiewicza, możemy zaprezentować zdjęcia ukazujące z bliska ptaki z tych terenów. Wśród nich są gatunki zagrożone, wymieniane w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i takie, które przestano widywać tu w ostatnich latach.

Ptaki z Rezerwatu Czapli Siwej

Ptaki które kiedyś lęgły się w wydmowej części rezerwatu, lecz obecnie nie ma już lęgów tych ptaków

Ptaki pasa trzcin i słonaw

Ptaki , które pojawiają się w okresie przelotu

Więcej na ten temat:

Dodaj do:

Waszym Zdaniem

 1. Observer napisał(a):

  Kwestie ekologii w wymiarze stref chronionych na terenie gminy, są jak można zauważyć, traktowane stosunkowo względnie. Najjaskrawiej widać to na odcinku wzdłuż drogi wiodącej do Rewy w rejonie „Sledziowego Wzgórza”, po jednej stronie obszar ochrony ścisłej Natura 2000, po drugiej adaptowany teren pod inwestycje prywatne. Otuliny – zero. Można odnieść wrażenie, że gmina kierując się mechanizmem ekonomicznym zysku, będzie dążyła do wchłaniania coraz to szerszych obszarów, pod zabudowę. Niestety, możliwości rozbudowy infrastruktury turystycznej miejscowości Rewa są ograniczone, a „partyzanckie” rozszerzanie na siłę potencjału bazy turystycznej (de facto bez jakiegokolwiek perspektywicznego planu) spowoduje powstanie kiczowatego dziwoląga pseudo wypoczynkowego w rodzaju Jastrzębiej Góry.

 2. jacek napisał(a):

  Witam,
  w pełni podzielam opinię wyrażoną przez Observera. Dodam jedynie, że w imię „przychylności” obecnym i dawnym poplecznikom naszych władz, pod dziką, partyzancką i BEZMYŚLNĄ zabudowę przeznacza się dalsze cenne przyrodniczo tereny. wszystko w imię „dynamicznego rozwoju” – cóż za banały – nietety sama przyroda się nie obroni – musimy to robić za nią.

 3. cyt napisał(a):

  latem dzień w dzień nad lęgowiskami Rezerwatu Mechelińskie Łąki „piłują” silnikami motolotniarze. Mam działkę w Mostach i jest to bardzo uciążliwe nie tylko dla ptaków ale i dla ludzi. Motolotniarze latają tam grupami, generują przy tym straszny hałas – nimi powinni się zająć w pierwszej kolejności

 4. staszko napisał(a):

  to przykre jak gmina w miarę turystyczna, przekształca się = za pomocą dygnitarza komunistycznego- w popielisko. naftę i temu podobnie. Kaszubi jeśli jeszcze tu jesteście to pogońcie tą hołotę.

Waszym Zdaniem

Wpisz wynik działania: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.