Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Suchy Dwór, Rewa

II rewolucja śmieciowa w gminie Kosakowo

Listopad 13, 2012 : Aktualności, Gmina

Smietnik w Pogorzu Władze samorządowe w całej Polsce pochylają się obecnie nad rewolucyjną „ustawą śmieciową”, zobowiązującą samorządy do podjęcia szeregu decyzji całkowicie zmieniających dotychczasowy system gospodarowania odpadami na ich terenie. W najbliższym czasie również w gminie Kosakowo powinny zapaść decyzje, które na długie lata określą nie tylko sposób funkcjonowania naszych gospodarstw domowych, ale również instytucji samorządowych i przedsiębiorców uczestniczących w procesie gospodarowania odpadami. Mówiąc krótko: zostanie wprowadzona nowa forma podatku „od śmieci” – odprowadzanego do Gminy. W zamian za to Gmina rozstrzygnie w imieniu poszczególnych mieszkańców ile i komu zapłacić za wywóz śmieci z poszczególnych gospodarstw domowych i rozliczy się z efektów swojej gospodarki odpadami (na przykład  z obniżania wskaźnika masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych na składowiska).

Pierwszej rewolucji śmieciowej w gminie Kosakowo dokonała (naszym zdaniem) uchwała Rady Gminy z dnia 5.11.1994 r., wprowadzająca zakaz wwozu oraz zrzutu wszelkiego rodzaju odpadów i nieczystości na teren spełniający funkcje składowiska odpadów w miejscowości Kosakowo. Mieszkańcy zostali zobowiązani wówczas do indywidualnego zaopatrzenia się w pojemniki na odpady i podpisania umowy na wywóz nieczystości ze wskazanymi przewoźnikami. Do końca 1994 r. mieszkańcy mieli możliwość korzystania z kontenerów gminnych ustawionych w poszczególnych wsiach.

Druga rewolucja śmieciowa w gminie Kosakowo zacznie dokonywać się z nastaniem 2013 r. W styczniu przyszłego roku powinniśmy spodziewać się nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo. Do tego czasu powinny być znane stawki opłat, zasady ich ponoszenia, wzory deklaracji i terminy złożenia pierwszych deklaracji. Nowy system powinien zacząć funkcjonować całkowicie od 1 lipca 2013 r. Z taką najpóźniejszą datą powinny być też wypowiedziane umowy z dotychczasowymi odbiorcami śmieci z gospodarstw domowych.

Gmina wyłoni na drodze przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów mieszkańcy gminy będą zobowiązani uiszczać opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce (jednolitej dla wszystkich!), a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – którym będzie przysługiwała niższa stawka.

Z informacji zebranych przez dziennikarzy w powiecie Puck, w gminie Kosakowo nie ma jeszcze ustalonych konkretów, natomiast w pozostałych gminach, tam, gdzie radni określili się w jakiś sposób, rozpatrywane są warianty naliczania „podatku śmieciowego” od liczby osób w gospodarstwie domowym lub od ilości zużytej wody.

Polecamy dlaszej uwadze:

Informacja o stawkach:

Dodaj do:

Waszym Zdaniem

Wpisz wynik działania: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.