Strona tworzy pliki cookies dla prawidłowego działania. Możesz wyłączyć lub włączyć je z menu przeglądarki dla tej lub wszystkich witryn. Niezależny Serwis Informacyjny Rezonans Gminy Kosakowo
Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Suchy Dwór, Rewa
Tragedia rybaków z Mechelinek porażką i kompromitacją władz gminy Kosakowo

Tragedia rybaków z Mechelinek porażką i kompromitacją władz gminy Kosakowo

SONY DSC    W dniu 26.04.2016 r. otrzymaliśmy alarmujący telefon od załamanych rybaków z Mechelinek. Stosunkowo niewielki sztorm, który miał miejsce tego dnia, spowodował, że łodzie rybackie zrywały się z kotwic i rozbijały o elementy przystani. Mimo późnej pory, postanowiliśmy zobaczyć to na własne oczy. Na miejscu okazało się, że tylko dzięki zapobiegliwości rybaków, którzy zachowali stary sprzęt do wyciągania łodzi, udało się ustrzec przed znacznie większymi stratami od tych, które już nastąpiły. Zobaczyliśmy łodzie wyciągnięte pośpiesznie na brzeg poza przystanią i stwierdziliśmy ich znaczne uszkodzenia. Przystań rybacka w Mechelinkach nie spełniła swojej funkcji, gdyż nie dała bezpiecznego schronienia kutrom. Ta bardzo droga i nieudana inwestycja, w ten sposób kolejny raz skompromitowała władze gminy Kosakowo, szczególnie wójta Jerzego Włudzika. Zdaniem rybaków, gdyby spoczywające na brzegu od wielu miesięcy platformy były na swoim miejscu, to może osłoniłyby łodzie zmniejszając falowanie i tym samym zapobiegły powstaniu zniszczeń. Ten fakt również jest świadectwem niefrasobliwości władz gminy Kosakowo, które nie wiadomo dlaczego zwlekają ze ściągnięciem platform z plaż i ponownym ich zamontowaniem. dalej →

13 KomentarzyCzytaj wiecej...

Sezon 2016 – Kąpieliska w gminie Kosakowo

Sezon 2016 – Kąpieliska w gminie Kosakowo

   Urząd Gminy Kosakowo przygotował uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo w roku 2016. Uwagi do projektu uchwały należy składać w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kosakowo na piśmie lub pocztą elektroniczną komunalka@kosakowo.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej w terminie do 4 […]

Czytaj »

Projekt Alejki Nadmorskiej w Rewie

Projekt Alejki Nadmorskiej w Rewie

   Pan Tadeusz Gett publikował w przeszłości na naszej stronie internetowej artykuły dotyczące Rewy. Tym razem przedstawia Państwu swój projekt budowlany Alejki Nadmorskiej w Rewie. To nie jest już koncepcja, ani wstępne założenia. Jest to kompletny wielobranżowy projekt z pozwoleniem na budowę wydanym przez Wojewodę Pomorskiego. Uzyskał on akceptacje Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Regionalnego Dyrektora Ochrony […]

Czytaj »

Ptaki gminy Kosakowo

Ptaki gminy Kosakowo

   Spośród wielu niewątpliwych atrakcji gminy Kosakowo, na szczególną uwagę zasługuje obecność wielu gatunków ptaków. Niektóre z nich są niemal wszechobecne i dają się zaobserwować przez okrągły rok. Inne przebywają tu tylko sezonowo i występują tak rzadko, że spotkanie z nimi wymaga specjalnych starań. Postanowiliśmy więc Państwu zaprezentować fragment tego bogactwa w formie zdjęć z naszych spotkań […]

Czytaj »

To był prima aprilis

   W dniu wczorajszym 1.04.2016 r., zgodnie z tradycją płatania figli, umieściliśmy na stronie internetowej rgkosakowo.pl artykuł zatytułowany Ratujmy razem środowisko gminy Kosakowo, którego treść była żartem prima aprilisowym. Teraz zamieszczamy sprostowanie, o które wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik jeszcze nie wystąpił, chociaż… chyba powinien?    Nie jest prawdą, że Ulegając wiosennej atmosferze, wójt gminy Kosakowo […]

Brak KomentarzyCzytaj więcej... »

Ratujmy razem środowisko gminy Kosakowo

   Wiele wskazuje na to, że wiosna zawitała do nas na dobre. Wokół robi się coraz bardziej zielono i kolorowo od wiosennych kwiatów. Słońce od czasu do czasu też przygrzewa nieco łaskawiej. Ulegając tej wiosennej atmosferze, wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik ogłosił akcję „Drzewko i kwiatek przy każdej ulicy”. Jej celem jest poprawa estetyki naszych ulic […]

Brak KomentarzyCzytaj więcej... »

Zmarł ks. Jan Kaczkowski

   28 marca, po długiej chorobie, w wieku 38 lat, zmarł ksiądz Jan Kaczkowski. Był jednym z założycieli Puckiego Hospicjum, w którym pomagał chorym na raka umrzeć z godnością. W 2012 roku ks. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, a także medalem „Curate Infirmos” przyznanym przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Odszedł człowiek dla […]

Brak KomentarzyCzytaj więcej... »

Nie ma seksu w Zatoce Puckiej

   Omawiane w tym artykule zagadnienia, nie powinny być przedmiotem zainteresowania dzieci i osób wrażliwych na tematy traktujące o seksie, gdyż bazując na stwierdzeniach naukowych, chcemy naszym czytelnikom przedstawić hipotetyczne przyczyny niechęci męskich i żeńskich osobników ryb do uganiania się za swoimi partnerami płci przeciwnej i rozmnażania w Zatoce Puckiej.

Brak KomentarzyCzytaj więcej... »

Po stronie prawdy: 23.03.2016

   W dniu 23.03.2016 r. o godz. 17:00 telewizja Trwam nadała reportaż interwencyjny z Mechelinek, w którym poruszono problemy dotyczące rozbudowy podziemnych magazynów gazu w gminie Kosakowo. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z wypowiedziami uczestników programu:

Brak KomentarzyCzytaj więcej... »

To zadziało się w naszej Gminie

   Autorka programu „Otwartym tekstem” Ewa Stankiewicz dotarła do nagrania na którym szef firmy POS SYSTEMS Sp. z o.o. działającej w gminie Kosakowo, Hans Gielen wyraża się z nieskrywaną nienawiścią o narodzie polskim. Gielen, który niejednokrotnie poniżał swoich pracowników, mówi na nagraniu wprost: „Zabiłbym wszystkich Polaków. Nienawidzę ich. Tak, jestem hitlerowcem, ale to wina tego […]

Brak KomentarzyCzytaj więcej... »

Park Kulturowy obszaru nadmorskiego gminy Kosakowo

   Czy chcesz uchronić przed zniszczeniem walory krajobrazowe i kulturowe gminy Kosakowo, szczególnie te związane z jej nadmorskim charakterem i wielowiekową kulturą tutejszych mieszkańców? Czy wiesz, że możemy chronić wartości będące efektem zarówno codziennego życia mieszkańców, goszczenia letników, pracy rybaków, stacjonowania tu różnych rodzajów wojsk, wierzeń mieszkańców, a nawet ich zabobonów i wiele innych? Ochronę […]

3 KomentarzyCzytaj więcej... »

Jest takie miejsce – Kłanino

   Region Kaszub pełen jest urokliwych dworków i związanych z nimi ciekawych, a nawet dramatycznych historii. Niektóre z posiadłości, ze względu na obowiązujące „bezprawie prawa” i niewystarczające działania instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków, konsekwentnie popadają w ruinę – niemniej, znaczna ich część, od kiedy znalazła się w prywatnych rękach, przeżywa swój renesans. Należy do nich również pałac w Kłaninie, do […]

Brak KomentarzyCzytaj więcej... »

Pieskie życie pod rządami Jerzego Włudzika

   Wójt gminy Kosakowo, Jerzy Włudzik, naruszył moje dobra osobiste i dotychczas nie zdobył się na to, aby w jakikolwiek sposób to naprawić. Przypuszczalnie ma tego świadomość, gdyż w jednym z ostatnich wpisów na swoim koncie facebookowym powstrzymał się od wymienienia nazwy tej strony internetowej i mojego nazwiska, poprzestając na wytknięciu „jednemu z portali internetowych” nieprawdy o terminie wejścia […]

Brak KomentarzyCzytaj więcej... »

Z okazji Dnia Sołtysa

   Z okazji Dnia Sołtysa, przypadającego w dniu 11 marca, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim sołtysom gminy Kosakowo. Życzymy Paniom i Panom sołtysom sukcesów w życiu osobistym i w pracy samorządowej, życzymy  Państwu poczucia satysfakcji i uznania mieszkańców oraz władz Gminy.

Brak KomentarzyCzytaj więcej... »